© Gezondheidspraktijk Jing Luo 2017
Navigation Menu

Behandelmethoden

Treatment methods

Wij bieden u de effectiefste

behandelmethoden van de natuurlijke

gezondheidszorg aan:

We offer you the most effective

treatmentmethods from the natural

health care:

Acupuncture and Shiatsu therapy!

Acupunctuur en Shiatsu therapie/acupressuur (oosterse manuele therapie) zijn beiden behandelmethoden van de TCM. (Traditional Chinese Medicine) Beiden behandelmethoden hebben invloed op het zenuwstelsel en het hormonale systeem, de twee belangrijkste besturingssystemen van het lichaam.  
Bij Gezondheidspraktijk Jīng Luò hebt u keus uit een ruim aanbod en mogelijkheden! Nieuwsgierig naar hoe acupunctuur werkt? Meer weten over enkele voordelen van shiatsu therapie? Both treatment methods have a connection with the nervous system and the hormonal system, the two main operating systems of the body. At Gezondheidspraktijk Jīng Luò you have choice from a wide range of offers and possibilities! How does acupuncture work? What are the benefits of shiatsu therapy?

Wat is shiatsu therapie?

What is shiatsu therapy?

Shiatsu Therapie is een Oosterse manuele therapie, en de manuele therapie van de TCM. Shiatsu therapie staat qau niveau gelijk aan fysiotherapie. (WHO Health workers classification list). Shiatsu maakt gebruik van acupressuur, subtiele druktechnieken, verschillende massage technieken, mobilisatie technieken en strekkingen. Traditioneel wordt Shiatsu op speciaal hiervoor ontwikkelde matten, tatami matten, gegeven, met loszittende kleding aan. Het is ook mogelijk Shiatsu op de massagebank te geven met gebruik van olie. Beiden mogelijkheden worden bij Gezondheidspraktijk Jīng Luò aangeboden. Het resultaat is dat Shiatsu therapie uw klachten kan verminderen, uw fysieke mobiliteit vergroot, uw lichaamsbewustzijn verbetert en u meer in balans komt.  Shiatsu therapie is o.a. geschikt bij vermoeidheid en stijfheid van spieren, pezen, ligamenten. Algemene vermoeidheid of CVS. Stressgerelateerde klachten. Onrust en slaapproblemen. Overspannenheid en burn-out. Psycho-somatische klachten. Irritated Bowl Syndrom(IBS), sommige vormen van Fibromyalgie. Shiatsu is an Oriental Manuel therapy. And the manual therapy of TCM. Shiatsu therapy is on level equal to physical therapy. (WHO Health workers classification list). Shiatsu uses acupressure, subtle pressure techniques, different massage techniques, mobilization techniques and stretchings. Traditionally, Shiatsu is given on specially developed mats, tatami mats, with loose-fitting clothing. It is also possible to give Shiatsu massage on the bank with use of oil. Both possibilities are offered at Gezondheidspraktijk Jīng Luò. The result is that Shiatsu therapy can reduce your symptoms, your physical mobility increases, improves your body awareness and you are more in balance.  Shiatsu therapy is suitable with fatigue and stiffness of muscles, tendons, ligaments. General fatigue or CVS. Stress-related conditions. Anxiety and sleep problems. Emotional exhaustion and burnout. Psycho-somatic conditions. Irritated Bowl Syndrom (IBS), some types of fibromyalgia.

Wat is acupunctuur?

What is acupuncture?

Acupunctuur is een hoogontwikkelde en zeer gespecialiseerde therapie. Als ervaren acupuncturisten en naar aanleiding van reacties van onze klanten, kunnen wij u vertellen: Acupunctuur doet geen pijn! Sterker nog; het is juist heel ontspannend! Acupunctuur werkt behulp van heel dunne naaldjes (0,2 mm), die bijna pijnloos worden geplaatst. De naaldjes zijn steriel verpakte wegwerpnaaldjes. Het is dus een veilige een hygiënische behandeling. Het zelf herstellend vermogen wordt gestimuleerd en/of ondersteund. Er wordt gebruik gemaakt van de werking van de acupunctuurpunten. Acupunctuur heeft een welverdiende goede naam in het gebied van pijnbestrijding. Maar kan ook o.a. ingezet worden bij neurologische klachten, hormonale klachten, immuumsysteem klachten. Wij realiseren ons dat hier heel veel aandoeningen onder vallen. Dus neem contact op als u specifieke informatie wilt over uw aandoening. Wij staan u graag te woord Acupuncture is a highly developed and highly specialized therapy. As an experienced acupuncturists and following comments from our clients, we can tell you: Acupuncture does not hurt! In fact; It is very relaxing! Acupuncture uses very thin needles (0.2 mm), which are almost painless. The needles are sterile packaged and disposable. So it is a safe a hygienic treatment. And remind yourselves: the needle is just a tool. The self healing ability is encouraged and/or supported. Using the functioning of the acupuncture points. Acupuncture has a well-deserved reputation in the field of pain management. But can also be used in neurological conditionss, hormonal disorders, immune system conditions. We realize that it contains very many disorders. So get in touch if you want any specific information about your condition. We will be happy to support you!

Exclusief bij Gezondheidspraktijk Jing Luo:  Dr.

Tan’s Balance Method!

Als een van de eerste van Nederland hebben wij van Dr. Richard Tan (USA, San Diego) persoonlijk deze methode geleerd. (Basis en gevorderd.) Hij staat internationaal bekend als een van de beste acupuncturisten van de wereld. Wij zijn er trots op dat we van hem persoonlijk les hebben gehad!  De Dr. Tan’s Balance Method, is wijsheid van 5000 jaar oud, die geordend is in een door hem ontworpen, logisch opgebouwd systeem. Getest en gebaseerd op klinische ervaring en resultaten. Het is inzetbaar bij vele acute- en chronische klachten! Van eenvoudige klachten tot complexe en gecombineerde aandoeningen! Intussen hebben wij de Core Foundation en de Advanced Track met succes afgerond. Wij en onze klanten zijn heel enthousiast over deze effectieve methode! Kenmerken: - naalden komen NIET in het                     gebied waar de klachten zijn.                             - korter, maar vaker behandelen                     (volgens behandelrichtlijnen is                     dit vaak 2 keer per week.)                   - snel merkbaar. Wilt u ook profiteren van deze doeltreffende methode? Maak dan direct een afspraak! As one of the first of Netherlands we have from Dr. Richard Tan (USA, San Diego) personally learned this method. (Basic and advanced) He is internationally known as one of the best acupuncturists of the world. We are proud that we have had training and lessons of him personally! The Dr. Tan's Balance Method, is wisdom of 5000 years old, that he designed and organized in a logical system. Tested and based on clinical experience and results. It is usable in many acute and chronic symptoms! From simple conditions to complex and combined disorders! In the meantime, we have the Core Foundation and the Advanced Track successfully completed. We and our customers are very excited about this effective method!  Features: -needles do not occur in the  area where the conditions are. -shorter, but more often treatments  (according to treatment guidelines it is   2 times a week.) -quickly noticeable. Would you also take advantage of this effective method? Please make an appointment directly!  

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

© Gezondheidspraktijk Jing Luo  2017

Behandelmethoden

Treatment methods

Wij bieden u de effectiefste

behandelmethoden van de

natuurlijke gezondheidszorg aan:

We offer you the most effective

treatmentmethods from the natural

health care:

Acupuncture and Shiatsu therapy!

Acupunctuur en Shiatsu therapie/acupressuur (oosterse manuele therapie) zijn beiden behandelmethoden van de TCM. (Traditional Chinese Medicine) Beiden behandelmethoden hebben invloed op het zenuwstelsel en het hormonale systeem, de twee belangrijkste besturingssystemen van het lichaam.  
Bij Gezondheidspraktijk Jīng Luò hebt u keus uit een ruim aanbod en mogelijkheden! Nieuwsgierig naar hoe acupunctuur werkt? Meer weten over enkele voordelen van shiatsu therapie? Both treatment methods have a connection with the nervous system and the hormonal system, the two main operating systems of the body. At Gezondheidspraktijk Jīng Luò you have choice from a wide range of offers and possibilities! How does acupuncture work? What are the benefits of shiatsu therapy?

Wat is shiatsu therapie?

What is shiatsu therapy?

Shiatsu Therapie is een Oosterse manuele therapie, en de manuele therapie van de TCM. Shiatsu therapie staat qau niveau gelijk aan fysiotherapie. (WHO Health workers classification list). Shiatsu maakt gebruik van acupressuur, subtiele druktechnieken, verschillende massage technieken, mobilisatie technieken en strekkingen. Traditioneel wordt Shiatsu op speciaal hiervoor ontwikkelde matten, tatami matten, gegeven, met loszittende kleding aan. Het is ook mogelijk Shiatsu op de massagebank te geven met gebruik van olie. Beiden mogelijkheden worden bij Gezondheidspraktijk Jīng Luò aangeboden. Het resultaat is dat Shiatsu therapie uw klachten kan verminderen, uw fysieke mobiliteit vergroot, uw lichaamsbewustzijn verbetert en u meer in balans komt.  Shiatsu therapie is o.a. geschikt bij vermoeidheid en stijfheid van spieren, pezen, ligamenten. Algemene vermoeidheid of CVS. Stressgerelateerde klachten. Onrust en slaapproblemen. Overspannenheid en burn-out. Psycho-somatische klachten. Irritated Bowl Syndrom(IBS), sommige vormen van Fibromyalgie. Shiatsu is an Oriental Manuel therapy. And the manual therapy of TCM. Shiatsu therapy is on level equal to physical therapy. (WHO Health workers classification list). Shiatsu uses acupressure, subtle pressure techniques, different massage techniques, mobilization techniques and stretchings. Traditionally, Shiatsu is given on specially developed mats, tatami mats, with loose-fitting clothing. It is also possible to give Shiatsu massage on the bank with use of oil. Both possibilities are offered at Gezondheidspraktijk Jīng Luò. The result is that Shiatsu therapy can reduce your symptoms, your physical mobility increases, improves your body awareness and you are more in balance.  Shiatsu therapy is suitable with fatigue and stiffness of muscles, tendons, ligaments. General fatigue or CVS. Stress-related conditions. Anxiety and sleep problems. Emotional exhaustion and burnout. Psycho-somatic conditions. Irritated Bowl Syndrom (IBS), some types of fibromyalgia.

Wat is acupunctuur?

What is acupuncture?

Acupunctuur is een hoogontwikkelde en zeer gespecialiseerde therapie. Als ervaren acupuncturisten en naar aanleiding van reacties van onze klanten, kunnen wij u vertellen: Acupunctuur doet geen pijn! Sterker nog; het is juist heel ontspannend! Acupunctuur werkt behulp van heel dunne naaldjes (0,2 mm), die bijna pijnloos worden geplaatst. De naaldjes zijn steriel verpakte wegwerpnaaldjes. Het is dus een veilige een hygiënische behandeling. Het zelf herstellend vermogen wordt gestimuleerd en/of ondersteund. Er wordt gebruik gemaakt van de werking van de acupunctuurpunten. Acupunctuur heeft een welverdiende goede naam in het gebied van pijnbestrijding. Maar kan ook o.a. ingezet worden bij neurologische klachten, hormonale klachten, immuumsysteem klachten. Wij realiseren ons dat hier heel veel aandoeningen onder vallen. Dus neem contact op als u specifieke informatie wilt over uw aandoening. Wij staan u graag te woord Acupuncture is a highly developed and highly specialized therapy. As an experienced acupuncturists and following comments from our clients, we can tell you: Acupuncture does not hurt! In fact; It is very relaxing! Acupuncture uses very thin needles (0.2 mm), which are almost painless. The needles are sterile packaged and disposable. So it is a safe a hygienic treatment. And remind yourselves: the needle is just a tool. The self healing ability is encouraged and/or supported. Using the functioning of the acupuncture points. Acupuncture has a well-deserved reputation in the field of pain management. But can also be used in neurological conditionss, hormonal disorders, immune system conditions. We realize that it contains very many disorders. So get in touch if you want any specific information about your condition. We will be happy to support you!

Exclusief bij Gezondheidspraktijk Jing Luo:  Dr.

Tan’s Balance Method!

Als een van de eerste van Nederland hebben wij van Dr. Richard Tan (USA, San Diego) persoonlijk deze methode geleerd. (Basis en gevorderd.) Hij staat internationaal bekend als een van de beste acupuncturisten van de wereld. Wij zijn er trots op dat we van hem persoonlijk les hebben gehad!  De Dr. Tan’s Balance Method, is wijsheid van 5000 jaar oud, die geordend is in een door hem ontworpen, logisch opgebouwd systeem. Getest en gebaseerd op klinische ervaring en resultaten. Het is inzetbaar bij vele acute- en chronische klachten! Van eenvoudige klachten tot complexe en gecombineerde aandoeningen! Intussen hebben wij de Core Foundation en de Advanced Track met succes afgerond. Wij en onze klanten zijn heel enthousiast over deze effectieve methode! Kenmerken: - naalden komen NIET in het                     gebied waar de klachten zijn.                             - korter, maar vaker behandelen                     (volgens behandelrichtlijnen is                     dit vaak 2 keer per week.)                   - snel merkbaar. Wilt u ook profiteren van deze doeltreffende methode? Maak dan direct een afspraak! As one of the first of Netherlands we have from Dr. Richard Tan (USA, San Diego) personally learned this method. (Basic and advanced) He is internationally known as one of the best acupuncturists of the world. We are proud that we have had training and lessons of him personally! The Dr. Tan's Balance Method, is wisdom of 5000 years old, that he designed and organized in a logical system. Tested and based on clinical experience and results. It is usable in many acute and chronic symptoms! From simple conditions to complex and combined disorders! In the meantime, we have the Core Foundation and the Advanced Track successfully completed. We and our customers are very excited about this effective method!  Features: -needles do not occur in the  area where the conditions are. -shorter, but more often treatments  (according to treatment guidelines it is   2 times a week.) -quickly noticeable. Would you also take advantage of this effective method? Please make an appointment directly!  

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo