© Gezondheidspraktijk Jing Luo  2017

Disclaimer

Deze website is van informatieve aard en vormt op geen enkele wijze een specifiek of individueel (gezondheids- )advies. Met veel zorg is de inhoud hiervan opgesteld, maar dit biedt geen garantie dat de informatie zoals op de website beschreven, volledig of juist is. U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelfverantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat, aangaande uw gezondheid. Het advies van Gezondheidspraktijk Jing Luo is dat u vrijblijvend een gekwalificeerd arts raadpleegt, als u informatie wilt hebben met betrekking tot uw specifieke situatie. Gezondheidspraktijk Jing Luo  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit: het gebruik van de website en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud; het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks. Auteursrechten De auteursrechten op de website berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes) van de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy. Disclaimer This website is of informative nature and is in no way a specific or individual (health) advice. The content is drawn up with great care, but this does not guarantee that the information on the website described, complete or correct. You decide the value of the information for your own situation. You remain solely responsible for the actions you take or leave, regarding your health. The opinion of Gezondheidspraktijk Luo Jing is that you see a qualified doctor, if you want information regarding your specific situation. Gezondheidspraktijk Luo Jing is not liable for any damages whatsoever, direct or indirect, that is in any way originated or resulting from: the use of the website and the content, or the modification or the non-availability of the website and the content; the use of hyperlinks to third-party websites and the content, or the non-availability of the hyperlinks. Copyright The copyright on the website vested in the owner of the website, unless otherwise indicated. It is allowed to download the contents for personal use or print. It is explicitly not allowed (a portion or portions) of the content for any other purpose and in particular not for commercial exploitation. Unauthorized or improper use of the website or its content may lead to an infringement on intellectual property rights and/or violate laws and regulations in the field of privacy.

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

© Gezondheidspraktijk Jing Luo 2017
Navigation Menu

Disclaimer

Deze website is van informatieve aard en vormt op geen enkele wijze een specifiek of individueel (gezondheids-)advies. Met veel zorg is de inhoud hiervan opgesteld, maar dit biedt geen garantie dat de informatie zoals op de website beschreven, volledig of juist is. U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelfverantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat, aangaande uw gezondheid. Het advies van Gezondheidspraktijk Jing Luo is dat u vrijblijvend een gekwalificeerd arts raadpleegt, als u informatie wilt hebben met betrekking tot uw specifieke situatie. Gezondheidspraktijk Jing Luo  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit: het gebruik van de website en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud; het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks. Auteursrechten De auteursrechten op de website berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes) van de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy. Disclaimer This website is of informative nature and is in no way a specific or individual (health) advice. The content is drawn up with great care, but this does not guarantee that the information on the website described, complete or correct. You decide the value of the information for your own situation. You remain solely responsible for the actions you take or leave, regarding your health. The opinion of Gezondheidspraktijk Luo Jing is that you see a qualified doctor, if you want information regarding your specific situation. Gezondheidspraktijk Luo Jing is not liable for any damages whatsoever, direct or indirect, that is in any way originated or resulting from: the use of the website and the content, or the modification or the non-availability of the website and the content; the use of hyperlinks to third-party websites and the content, or the non-availability of the hyperlinks. Copyright The copyright on the website vested in the owner of the website, unless otherwise indicated. It is allowed to download the contents for personal use or print. It is explicitly not allowed (a portion or portions) of the content for any other purpose and in particular not for commercial exploitation. Unauthorized or improper use of the website or its content may lead to an infringement on intellectual property rights and/or violate laws and regulations in the field of privacy.

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo