© Gezondheidspraktijk Jing Luo 2017
Navigation Menu

Klachten verhelpen op een

natuurlijke manier en.....het

werkt

Get rid of conditions in a natural

way and...it works!

ACUPUNCTUUR                                 

SHIATSU THERAPIE

ACUPUNCTURE                                 

SHIATSU THERAPY

verminder stress /reduce stress

pijnbestrijding / painkiller 

high tech- high touch®,computer gerelateerde

kachten

neuro sign®,neurologische aandoeningen

chronische aandoeningen / chronic

conditions 

Gezondheid is het vermogen

van het lichaam om zich te

kunnen herstellen en lichamelijk

en geestelijk in balans te zijn.

Health is the body's ability to

recover and to be physically and

mentally in balance.

Is stress en spanning, van lichaam en geest, een hindernis voor U om van het leven te genieten? Wij helpen en leren u te ontspannen, zodat u weer in balans komt en weer volop in het leven staat. Hebt u last van pijn? (acuut of chronisch) Pijn kan het leven een negatieve manier beinvloeden en op veel gebieden. Wist u dat acupunctuur de nummer 1 behandelmethode is om pijn te verminderen? Wilt u dat de pijn verminderd en handige tips? Dan kunnen wij u hier heel doeltrefffend mee helpen! Hebt u last van neurologische pijn of een neurologische aandoening? Wilt u graag verlichting van pijn en verbetering van levenskwaliteit? Wij zijn gespecialiseerd in neuro acupunctuur, die zeer geschikt is bij neurologische pijn en - aandoeningen. Heeft U een chronische aandoening en zoekt u al lang naar een behandeling voor een betere kwaliteit van leven? Wij kunnen u hierin goed ondersteunen. Minder (eventuele) pijn, meer levensvreugde, het heft weer in eigen hand! Is stress and tension of body and mind, an obstacle for you to enjoy life? We will help and teach you to relax, so you come back into balance and life again for full. Are you suffering from pain? (acute or chronic) Pain can affect in a negative way your life in many areas. Did you know that acupuncture is the number 1 treatment method to reduce pain? Do you want the pain reduced and useful tips? We can help you in a very effective way! Are you suffering from neurological pain or a neurological disorder? Would you like to relieving pain and improving the quality of life? We specialize in neuro acupuncture, which is very suitable for neurological pain and disorders. Do you have a chronic condition, and are you searching for a long time a treatment for a better quality of life? We can support it well. (If any) less pain, more joy in life and taking control again in your own hands!

Herstel, ondersteunen van gezondheid

en welzijn.

Wij hebben een gezondheidspraktijk en ondersteunen mensen met verschillende klachten. Wij maken gebruik van de behandelmethoden acupunctuur en shiatsu therapie. Deze geven ons de mogelijkheid om vaak wel hulp te kunnen bieden, waar andere mogelijkheden falen. Vooral doordat wij een andere kijk op de klacht hebben en individueel maatwerk leveren is onze behandeling vaak wel succesvol. Meer redenen nodig? Meer informatie nodig over uw mogelijkheden? Neem contact op!

Recovery, support from health and well

being.

We have a health practice and support people with different complaints. We use the treatment methods acupuncture and shiatsu therapy. These give us the ability to offer help, often where other options fail. Especially because we have a different view on the complaint and individually customised treatments, it is often successful. Need more reasons? Need more information about your options? Get in touch!

Uw therapeuten:

Onze namen zijn Sanna Icks en Michel Hekkens. Wij zijn allebei gediplomeerd en bevoegd Acupuncturist, Shiatsu therapeut,  massage therapeut en lifestyle- en healthcoach, afgestudeerd aan Academie voor Chinese Geneeswijze Qing Bai. Wij hebben ook het diploma Westerse Medische Basiskennis op het vereiste hoge niveau. En het diploma EHBO en reanimatie. Wij hebben een grondige en erkende HBO beroepsopleiding van 6 jaar gevolgd en behaald en hebben jaarlijks ongeveer zes dagen nascholing. Sanna Icks heeft ook ruim drie jaar, als acupuncturist, shiatsu therapeut en praktijkassistente bij Sunshine Tang in s’- Hertogenbosch gewerkt. Wij ondersteunen U in het voorkomen(preventie) van klachten en het herstel en behoud van gezondheid en welzijn. Wij hebben een no-nonsence en praktische visie.

Your therapists:

Our names are Sanna Icks and Michel Hekkens. We are both licensed and qualified Acupuncturist, Shiatsu therapist,massage therapist and lifestyle- and health coach, graduated from Academy of Chinese medicine Qing Bai. We also have the diploma of Western medical basic knowledge on the required high level. And the diploma of First Aid and CPR. We have followed and succeeded a thorough and recognized Higher Proffessional Education training of 6 years are having yearly about six days training. Sanna Icks also has worked more than three years, as acupuncturist, shiatsu therapist and practice assistant at Sunshine Tang in s '-Hertogenbosch. Our treatment goal is to support you in prevention of conditions and restoring and maintaining health and well-being. We have a no-nonsense and practical vision.

Beroepsvereniging & vergoeding:

Sanna Icks is aangesloten bij de beroepsverenigingen Zhong en KAB. Michel Hekkens is bewust geen lid van een beroepsorganisatie, daardoor worden zijn behandelingen niet vergoed! De behandelingen van Sanna Icks (acupunctuur en shiatsu therapie),worden vaak vergoed door uw zorgverzekeraar bij een aanvullend pakket. (Geen aftrek eigen bijdrage en geen verwijzing nodig.) Wij werken alleen op afspraak.

Professional association &

reimbursment:                       

Sanna Icks is member of the professional association Zhong and KAB. Michel Hekkens is deliberately not a member of a professional association, so his treatments are not reimbursed! The treatments of Sanna Icks (acupuncture and shiatsu therapy) are often reimbursed by your health care provider at an additional package. (No deduction on own risk and no need for a referal.) We work by appointment only.

Oude wijsheid in een

modern jasje !

Ancient wisdom with a

modern twist !

Exclusief bij Gezondheidspraktijk

Jing Luo

Exclusive at Gezondheidspraktijk

Jing Luo

Dr. Tan’s Balance Method, Master

Tung Method, Distal Needling

Acupuncture, Medical Pulse

Diagnosis en Neuro acupunctuur.

Wij willen uiteraard de best mogelijke behandeling voor u! Dit wordt dan ook alleen en uniek in deze praktijk toegepast! Daarom is Gezondheidspraktijk Jing Luo een goede keuze! Als enige in “downtown” centrum Eindhoven zijn wij gespecialiseerd in moderne acupunctuur!  Dat is acupunctuur volgens nieuwe westerse medische inzichten over de Chinese geneeswijze. Dat is acupunctuur die, klinisch bewezen, het beste werkt! Wij zijn gespecialiseerd in stressgerelateerde klachten pijnbestrijding(acuut en chronisch) high tech-high touch: computer gerelateerde klachten neurologische aandoeningen chronische aandoeningen Of course we want the best possible treatment for you! This Modern Acupuncture is only and unique in this practice applied! That is why Health practice Jing Luo is a good choise! As only one in "downtown" centrum Eindhoven, we are specialized in modern acupuncture! That's acupuncture according to new Western medical insights about Chinese medicine. That is acupuncture that, clinically proven, works the best! We specialized in stress-related conditions pain killing and- management (acute and chronic) high tech - high touch: computer related problems neurological conditions chronic conditions

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

Sanna Icks en Michel Hekkens
© Gezondheidspraktijk Jing Luo  2017
Home Klacht & oplossing Behandelmethoden Werkwijze & specialisaties

Klachten verhelpen op een

natuurlijke manier en.....het werkt

Get rid of conditions in a natural way

and...it works!

ACUPUNCTUUR                                  SHIATSU

THERAPIE

ACUPUNCTURE                                  SHIATSU THERAPY

verminder stress /reduce stress

pijnbestrijding / painkiller 

high tech- high touch®,computer gerelateerde kachten

neuro sign®,neurologische aandoeningen

chronische aandoeningen / chronic conditions 

Gezondheid is het vermogen van het lichaam om

zich te kunnen herstellen en lichamelijk en

geestelijk in balans te zijn.

Health is the body's ability to recover and to be

physically and mentally in balance.

Is stress en spanning, van lichaam en geest, een hindernis voor U om van het leven te genieten? Wij helpen en leren u te ontspannen, zodat u weer in balans komt en weer volop in het leven staat. Hebt u last van pijn? (acuut of chronisch) Pijn kan het leven een negatieve manier beinvloeden en op veel gebieden. Wist u dat acupunctuur de nummer 1 behandelmethode is om pijn te verminderen? Wilt u dat de pijn verminderd en handige tips? Dan kunnen wij u hier heel doeltrefffend mee helpen! Hebt u last van neurologische pijn of een neurologische aandoening? Wilt u graag verlichting van pijn en verbetering van levenskwaliteit? Wij zijn gespecialiseerd in neuro acupunctuur, die zeer geschikt is bij neurologische pijn en - aandoeningen. Heeft U een chronische aandoening en zoekt u al lang naar een behandeling voor een betere kwaliteit van leven? Wij kunnen u hierin goed ondersteunen. Minder (eventuele) pijn, meer levensvreugde, het heft weer in eigen hand! Is stress and tension of body and mind, an obstacle for you to enjoy life? We will help and teach you to relax, so you come back into balance and life again for full. Are you suffering from pain? (acute or chronic) Pain can affect in a negative way your life in many areas. Did you know that acupuncture is the number 1 treatment method to reduce pain? Do you want the pain reduced and useful tips? We can help you in a very effective way! Are you suffering from neurological pain or a neurological disorder? Would you like to relieving pain and improving the quality of life? We specialize in neuro acupuncture, which is very suitable for neurological pain and disorders. Do you have a chronic condition, and are you searching for a long time a treatment for a better quality of life? We can support it well. (If any) less pain, more joy in life and taking control again in your own hands!

Herstel, ondersteunen van gezondheid en welzijn.

Wij hebben een gezondheidspraktijk en ondersteunen mensen met verschillende klachten. Wij maken gebruik van de behandelmethoden acupunctuur en shiatsu therapie. Deze geven ons de mogelijkheid om vaak wel hulp te kunnen bieden, waar andere mogelijkheden falen. Vooral doordat wij een andere kijk op de klacht hebben en individueel maatwerk leveren is onze behandeling vaak wel succesvol. Meer redenen nodig? Meer informatie nodig over uw mogelijkheden? Neem contact op!

Recovery, support from health and well being.

We have a health practice and support people with different complaints. We use the treatment methods acupuncture and shiatsu therapy. These give us the ability to offer help, often where other options fail. Especially because we have a different view on the complaint and individually customised treatments, it is often successful. Need more reasons? Need more information about your options? Get in touch!

Uw therapeuten:

Onze namen zijn Sanna Icks en Michel Hekkens. Wij zijn allebei gediplomeerd en bevoegd Acupuncturist, Shiatsu therapeut,  massage therapeut en lifestyle- en healthcoach, afgestudeerd aan Academie voor Chinese Geneeswijze Qing Bai. Wij hebben ook het diploma Westerse Medische Basiskennis op het vereiste hoge niveau. En het diploma EHBO en reanimatie. Wij hebben een grondige en erkende HBO beroepsopleiding van 6 jaar gevolgd en behaald en hebben jaarlijks ongeveer zes dagen nascholing. Sanna Icks heeft ook ruim drie jaar, als acupuncturist, shiatsu therapeut en praktijkassistente bij Sunshine Tang in s’-Hertogenbosch gewerkt. Wij ondersteunen U in het voorkomen(preventie) van klachten en het herstel en behoud van gezondheid en welzijn. Wij hebben een no-nonsence en praktische visie.

Your therapists:

Our names are Sanna Icks and Michel Hekkens. We are both licensed and qualified Acupuncturist, Shiatsu therapist,massage therapist and lifestyle-and health coach, graduated from Academy of Chinese medicine Qing Bai. We also have the diploma of Western medical basic knowledge on the required high level. And the diploma of First Aid and CPR. We have followed and succeeded a thorough and recognized Higher Proffessional Education training of 6 years are having yearly about six days training. Sanna Icks also has worked more than three years, as acupuncturist, shiatsu therapist and practice assistant at Sunshine Tang in s '- Hertogenbosch. Our treatment goal is to support you in prevention of conditions and restoring and maintaining health and well-being. We have a no-nonsense and practical vision.

Beroepsvereniging & vergoeding:

Sanna Icks is aangesloten bij de beroepsverenigingen Zhong en KAB. Michel Hekkens is bewust geen lid van een beroepsorganisatie, daardoor worden zijn behandelingen niet vergoed! De behandelingen van Sanna Icks (acupunctuur en shiatsu therapie),worden vaak vergoed door uw zorgverzekeraar bij een aanvullend pakket. (Geen aftrek eigen bijdrage en geen verwijzing nodig.) Wij werken alleen op afspraak.

Professional association & reimbursment:                       

Sanna Icks is member of the professional association Zhong and KAB. Michel Hekkens is deliberately not a member of a professional association, so his treatments are not reimbursed! The treatments of Sanna Icks (acupuncture and shiatsu therapy) are often reimbursed by your health care provider at an additional package. (No deduction on own risk and no need for a referal.) We work by appointment only.

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

Home