© Gezondheidspraktijk Jing Luo 2017
Navigation Menu

Klacht & oplossing

Condition & solution

Acupunctuur en Shiatsu Therapie zijn

succesvol in te zetten bij zowel acute-,

chronische-, fysieke-, en

emotioneel/psychische en

psycho/somatische klachten.

Erkend door World Health Organisation en

zorgverzekeraars.

Recognized by the Worls Health Organisation

and health insurance companies.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek heeft de (World Health Organization),WHO, acupunctuur en shiatsu therapie erkend als geneeswijze! 33% van de wereldbevolking maakt al duizenden jaren dankbaar en succesvol gebruik van deze geneeswijze. En er is een lijst van meer dan 100 klachten die goed met acupunctuur en/of shiatsu therapie te behandelen zijn. Based on scientific research, the (World Health Organization), WHO, acupuncture and Shiatsu therapy recognized as medicine! 33% of the world's population uses already thousands of years grateful and successful this medicine. And there's a list of more than 100 conditions that can be treated well with acupuncture and/or shiatsu therapy. Ook door de zorgverzekeraars worden deze methoden erkend als effectief en zodoende vaak vergoed uit uw aanvullend pakket. Meer informatie. Also the health insurance companies recognizes these methods  as effective and reimburse treatments from your additional package. More information

Voorbeelden van klachten.

Examples of conditions.

- rug-,nek-,schouderklachten

 back, -neck, - schoulder conditions

- alle pijnklachten (acuut en chronisch)

all pain conditions(acute and chronicle)

- hoofdpijn, migraine

headache, migraine

- (sport)blessures

(sporst)injuries

-fibromyalgie, IBS, spastische darmen

fibromyalgie, IBS, spastic colon

-(pre-)menstruele klachten

(pre)menstual conditions

- depressie, stress-gerelateerde klachten

depression, stress related disorders 

- overspannenheid, burn-out

stress,tension,burn-out

- vermoeidheid en stijfheid van spieren, pezen,

ligamenten

fatigue and stiffness of muscles, tendons,

ligament

- algemene vermoeidheid, CVS (Chronisch

vermoeidheid syndroom)

general fatigue, CVS

- alle chronische klachten, of combinaties van

chronische klachten

all chronicle conditions and combinations of

chronicle conditions

- psychosomatische klachten

psycosomatic conditions

-slaapproblemen en onrust

sleeping problems and disturbance 

Wanneer niet? When not?

Niet bij acute hartstilstand, hartaanval, TIA, CVA, beroerte. Bel 112! Niet bij infectieziekten. (genezingsproces wel, neurologische pijn erna wel). Niet bij botbreuk.(genezingsproces wel) Niet bij kanker. (pijn, misselijkheid, weerstand, kan wel behandeld) Not in acute cardiac arrest, heart attack, TIA, stroke. Call 112! Not in infectious diseases. (healing process and neurological pain afterwards can be treated). Not at bone fracture. (healing process can be treated). Not at cancer. (pain, nausea, resistance, can be treated) Wijzigingen in medicatie kan alleen in overleg met uw behandelend arts! Het is mogelijk dat wij u adviseren een huisarts te raadplegen. Neem onze adviezen serieus! Changes in medication can only by consultation with your doctor! It is possible that we advise you to consult a doctor. Take our advice seriously! Mocht uw klacht niet vernoemd zijn, dan kan het toch zo zijn dat die wél verminderd kan worden door acupunctuur en /of shiatsu therapie. Aarzel niet en neem contact op! If your condition is not named, then it could be that it can be reduced by acupuncture or shiatsu therapy. Do not hesitate and contact us!

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

© Gezondheidspraktijk Jing Luo  2017

Klacht & oplossing

Condition & solution

Acupunctuur en Shiatsu Therapie zijn succesvol in

te zetten bij zowel acute-, chronische-, fysieke-, en

emotioneel/psychische en psycho/somatische

klachten.

Erkend door World Health Organisation en zorgverzekeraars.

Recognized by the Worls Health Organisation and health

insurance companies.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek heeft de (World Health Organization),WHO, acupunctuur en shiatsu therapie erkend als geneeswijze! 33% van de wereldbevolking maakt al duizenden jaren dankbaar en succesvol gebruik van deze geneeswijze. En er is een lijst van meer dan 100 klachten die goed met acupunctuur en/of shiatsu therapie te behandelen zijn. Based on scientific research, the (World Health Organization), WHO, acupuncture and Shiatsu therapy recognized as medicine! 33% of the world's population uses already thousands of years grateful and successful this medicine. And there's a list of more than 100 conditions that can be treated well with acupuncture and/or shiatsu therapy. Ook door de zorgverzekeraars worden deze methoden erkend als effectief en zodoende vaak vergoed uit uw aanvullend pakket. Meer informatie. Also the health insurance companies recognizes these methods  as effective and reimburse treatments from your additional package. More information

Voorbeelden van klachten.

Examples of conditions.

- rug-,nek-,schouderklachten

 back, -neck, - schoulder conditions

- alle pijnklachten (acuut en chronisch)

all pain conditions(acute and chronicle)

- hoofdpijn, migraine

headache, migraine

- (sport)blessures

(sporst)injuries

-fibromyalgie, IBS, spastische darmen

fibromyalgie, IBS, spastic colon

-(pre-)menstruele klachten

(pre)menstual conditions

- depressie, stress-gerelateerde klachten

depression, stress related disorders 

- overspannenheid, burn-out

stress,tension,burn-out

- vermoeidheid en stijfheid van spieren, pezen, ligamenten

fatigue and stiffness of muscles, tendons, ligament

- algemene vermoeidheid, CVS (Chronisch vermoeidheid

syndroom)

general fatigue, CVS

- alle chronische klachten, of combinaties van chronische

klachten

all chronicle conditions and combinations of chronicle conditions

- psychosomatische klachten

psycosomatic conditions

-slaapproblemen en onrust

sleeping problems and disturbance 

Wanneer niet? When not?

Niet bij acute hartstilstand, hartaanval, TIA, CVA, beroerte. Bel 112! Niet bij infectieziekten. (genezingsproces wel, neurologische pijn erna wel). Niet bij botbreuk.(genezingsproces wel) Niet bij kanker. (pijn, misselijkheid, weerstand, kan wel behandeld) Not in acute cardiac arrest, heart attack, TIA, stroke. Call 112! Not in infectious diseases. (healing process and neurological pain afterwards can be treated). Not at bone fracture. (healing process can be treated). Not at cancer. (pain, nausea, resistance, can be treated) Wijzigingen in medicatie kan alleen in overleg met uw behandelend arts! Het is mogelijk dat wij u adviseren een huisarts te raadplegen. Neem onze adviezen serieus! Changes in medication can only by consultation with your doctor! It is possible that we advise you to consult a doctor. Take our advice seriously! Mocht uw klacht niet vernoemd zijn, dan kan het toch zo zijn dat die wél verminderd kan worden door acupunctuur en /of shiatsu therapie. Aarzel niet en neem contact op! If your condition is not named, then it could be that it can be reduced by acupuncture or shiatsu therapy. Do not hesitate and contact us!

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo