© Gezondheidspraktijk Jing Luo 2017
Navigation Menu

Film/Movie

Hoe werkt acupuncture?

How does acupuncture work?

Dit is een van de meest gestelde vragen. En alhoewel het moeilijk uit te leggen is, krijg je met deze film een idee. Shiatsu therapie werkt hetzelfde, alleen milder. En bij Shiatsu therapie worden handen, vingers, ellebogen gebruikt. Het is de manuele therapie van de TCM.(Traditional Chinese Medicine)
This is one of the most frequently asked questions. And even though it's hard to explain, you'll get an idea with this movie. Shiatsu therapy works the same, only milder. And at Shiatsu therapy are hands, fingers, elbows used. It is the manual therapy of the TCM.(Traditional Chinese Medicine)

Een reële fysieke geneeswijze,

gebaseerd op echte anatomie!

Acupunctuur en Shiatsu therapie stimuleren en verbeteren de doorstroming van bloed naar een bepaald gebied in je lichaam en verzacht zo de pijn en verbetert orgaanfuncties. In het bloed worden o.a. zuurstof en voedingsstoffen vervoerd, die iedere cel van je lichaam voeden. Als er een bepaald gebied niet goed wordt doorbloed, zal het niet goed functioneren en amper herstellen. De gezondheid en het functioneren van de organen  is natuurlijk heel belangrijk. Acupunctuur en Shiatsu therapie hebben invloed op het endocriene systeem, dat hiervoor verantwoordelijk is. Het zenuwstelsel wordt gestimuleerd en geactiveerd, zodat de zenuwsignalen verbeteren en lichaamseigen pijnstillende stoffen worden afgegeven.

Acupunctuur en Shiatsu therapie hebben

invloed op de (goede) doorstroming van

zuurstof, voedingsstoffen en bloed. En de

gezondheid en het functioneren van de

organen en het zenuwstelsel.

Kortom: Acupunctuur en Shiatsu therapie stimuleren het lichaamseigen natuurlijke vermogen om zichzelf te herstellen!

A real physical medicine based on real

anatomy!

Acupuncture and Shiatsu therapy improve and stimulate the flow of blood to a certain area in your body and soothes the pain and improves organ functions. In the blood, oxygen and nutrients are transported, that nourishes every cell of your body. If there is a particular area that is not reached by blood, it will not function properly and barely recover. The health and functioning of the organs is of course very important. Acupuncture and Shiatsu therapy affect the endocrine system, which is responsible for this. The nervous system is stimulated and activated, so nerve signals are issued and improved and the body's own pain-relieving substances are released.

Acupuncture and Shiatsu therapy affect the

(good) flow of oxygen, nutrients and blood. And

the health and functioning of the organs and

the nervous system.

In short: acupuncture and Shiatsu therapy stimulate the body's own natural ability to repair itself!

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

© Gezondheidspraktijk Jing Luo  2017

Film/Movie

Hoe werkt acupuncture?

How does acupuncture work?

Dit is een van de meest gestelde vragen. En alhoewel het moeilijk uit te leggen is, krijg je met deze film een idee. Shiatsu therapie werkt hetzelfde, alleen milder. En bij Shiatsu therapie worden handen, vingers, ellebogen gebruikt. Het is de manuele therapie van de TCM.(Traditional Chinese Medicine)
This is one of the most frequently asked questions. And even though it's hard to explain, you'll get an idea with this movie. Shiatsu therapy works the same, only milder. And at Shiatsu therapy are hands, fingers, elbows used. It is the manual therapy of the TCM.(Traditional Chinese Medicine)

Een reële fysieke geneeswijze,

gebaseerd op echte anatomie!

Acupunctuur en Shiatsu therapie stimuleren en verbeteren de doorstroming van bloed naar een bepaald gebied in je lichaam en verzacht zo de pijn en verbetert orgaanfuncties. In het bloed worden o.a. zuurstof en voedingsstoffen vervoerd, die iedere cel van je lichaam voeden. Als er een bepaald gebied niet goed wordt doorbloed, zal het niet goed functioneren en amper herstellen. De gezondheid en het functioneren van de organen is natuurlijk heel belangrijk. Acupunctuur en Shiatsu therapie hebben invloed op het endocriene systeem, dat hiervoor verantwoordelijk is. Het zenuwstelsel wordt gestimuleerd en geactiveerd, zodat de zenuwsignalen verbeteren en lichaamseigen pijnstillende stoffen worden afgegeven.

Acupunctuur en Shiatsu therapie hebben invloed op

de (goede) doorstroming van zuurstof,

voedingsstoffen en bloed. En de gezondheid en het

functioneren van de organen en het zenuwstelsel.

Kortom: Acupunctuur en Shiatsu therapie stimuleren het lichaamseigen natuurlijke vermogen om zichzelf te herstellen!

A real physical medicine based on real

anatomy!

Acupuncture and Shiatsu therapy improve and stimulate the flow of blood to a certain area in your body and soothes the pain and improves organ functions. In the blood, oxygen and nutrients are transported, that nourishes every cell of your body. If there is a particular area that is not reached by blood, it will not function properly and barely recover. The health and functioning of the organs is of course very important. Acupuncture and Shiatsu therapy affect the endocrine system, which is responsible for this. The nervous system is stimulated and activated, so nerve signals are issued and improved and the body's own pain- relieving substances are released.

Acupuncture and Shiatsu therapy affect the (good)

flow of oxygen, nutrients and blood. And the health

and functioning of the organs and the nervous

system.

In short: acupuncture and Shiatsu therapy stimulate the body's own natural ability to repair itself!

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo