© Gezondheidspraktijk Jing Luo 2017
Navigation Menu

Recensies

Reviews

Vrijdag ben ik aangereden door een andere fietser en kwam lelijk ten val. Vrijdagavond ontmoette ik Sanna Icks van gezondheidspraktijk Jing Luo in Venlo. Dankzij haar acupunctuur heb ik veel minder pijn en kan mn arm weer veel beter bewegen. Heel blij mee! Dankjewel! LtB” Friday I am hit by an other cyclist and came ugly to fall. Friday night I met Sanna Icks of Gezondheidspraktijk Luo Jing in Venlo. Thanks to her acupuncture, I have much less pain and can move much better my arm. Very happy with it! Thank you very much! LtB " “Toen ik van een collega hoorde dat hij voor zijn nekklachten naar de acupuncturist gaat, ben ik nieuwsgierig gemaakt. Op het moment dat mijn klachten zodanig vervelend waren heb ik een acupuncturist gezocht in mijn omgeving. Na de 1 e behandeling was ik al enthousiast en had er veel baat bij. Zo hebben we nu een aantal behandelingen doorlopen van de Balance Method van Dr. Tan en ik ben er al enorm mee geholpen! Na mijn vakantie ga ik met Sanna een onderhoudsschema plannen om de klachten definitief te laten verdwijnen. EC” "When I heard from a colleague that he goes for his neck problems to the acupuncturist, I got curious. At the time that my symptoms were so annoying I searched an acupuncturist in my area. After the 1st treatment I was all excited and had a lot of benefit from it. So we now have a number of treatments of the Balance Method of Dr. Tan and I am already helped huge! After my vacation l plan with Sanna a maintenance schedule so the complaints stay away finally. EC " “Na een korte intake wordt er bepaald welke behandeling het beste bij je klachten past. Voor mij was dat de combinatie van acupunctuur en Shiatsu therapie. Niet verkeerd! Dé ideale combinatie om van je klachten af te komen. Sanna houdt niet alleen je klachten in de gaten, ze controleert diverse aandachtspunten. Ze geeft advies en staat open voor vragen. N.K.” "After a short intake will determine which treatment is best for your symptoms. For me was that the combination of acupuncture and Shiatsu therapy. Not wrong! The ideal combination to your complaints. Sanna not only keeps your complaints in the holes, she checks various points of interest. She gives advice and is open to questions. N. K ".

Tips, agenda, links.

Tips, calendar,

links. 

Wij houden ons regelmatig bezig met het verdiepen van kennis en ervaring. Het wordt ook verplicht door de beroepsorganisatie, maar vooral ook omdat wijzelf enthousiaste en nieuwsgierige therapeuten zijn. Ben je net zo nieuwsgierig ,volg ons op facebook! Wij houden u graag op de hoogte! Links: acupuncturist-info.nl en nogmaals: acupuncturist-info.nl http://acupunctuur.verzamelgids.nl http://acupunctuur.startkabel.nl/ We are regularly engaged in the deepening of knowledge and experience. It is also required by the professional association, but also because we ourselves are enthusiastic and curious therapists. If you're just as curious, follow us on facebook!  We will keep you informed! Links: acupuncturist-info.nl and again: acupuncturist-info.nl

Gezondheidspraktijk Jing Luo, Venlo.

Sinds 2012 is Gezondheidspraktijk Jing Luo in Venlo bij Bodystyle Health Centre. Sinds december 2017 hebben wij een dependance in Eindhoven. Het administratie adres blijft Venlo. Voor lokatie Eindhoven hebben wij een aparte website. Het is een andere stad, met andere behoeften. Wilt u meer weten over onze lokatie in Venlo? Kijk dan even op www.venlo-therapie.nl Since 2012 is Gezondheidspraktijk Luo Jing in Venlo at Bodystyle Health Centre. Since december 2017 we have an outbuilding in Eindhoven. The administration address stays Venlo. For location Eindhoven we have a seperate website It’s another city, with other needs. Would you like to know more about our location in Venlo? Look at www.venlo-therapie.nl

Recensies 

Reviews

Mijn klachten zijn dusdanig afgenomen dat ik nog een keer een “onderhouds-beurt” heb  afgesproken.  M.J. My complaints are decreased such that I once a "maintenance-turn" have arranged. M. J. Ik ben al een paar jaar een zeer tevreden patiënt van JingLuo. Mijn pijnklachten zijn aanzienlijk verminderd. P.N. I've been a couple of years a very satisfied patient of JingLuo. My pain symptoms are significantly reduced. P. N.

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

© Gezondheidspraktijk Jing Luo  2017

Recensies

Reviews

Vrijdag ben ik aangereden door een andere fietser en kwam lelijk ten val. Vrijdagavond ontmoette ik Sanna Icks van gezondheidspraktijk Jing Luo in Venlo. Dankzij haar acupunctuur heb ik veel minder pijn en kan mn arm weer veel beter bewegen. Heel blij mee! Dankjewel! LtB” Friday I am hit by an other cyclist and came ugly to fall. Friday night I met Sanna Icks of Gezondheidspraktijk Luo Jing in Venlo. Thanks to her acupuncture, I have much less pain and can move much better my arm. Very happy with it! Thank you very much! LtB " “Toen ik van een collega hoorde dat hij voor zijn nekklachten naar de acupuncturist gaat, ben ik nieuwsgierig gemaakt. Op het moment dat mijn klachten zodanig vervelend waren heb ik een acupuncturist gezocht in mijn omgeving. Na de 1 e behandeling was ik al enthousiast en had er veel baat bij. Zo hebben we nu een aantal behandelingen doorlopen van de Balance Method van Dr. Tan en ik ben er al enorm mee geholpen! Na mijn vakantie ga ik met Sanna een onderhoudsschema plannen om de klachten definitief te laten verdwijnen. EC” "When I heard from a colleague that he goes for his neck problems to the acupuncturist, I got curious. At the time that my symptoms were so annoying I searched an acupuncturist in my area. After the 1st treatment I was all excited and had a lot of benefit from it. So we now have a number of treatments of the Balance Method of Dr. Tan and I am already helped huge! After my vacation l plan with Sanna a maintenance schedule so the complaints stay away finally. EC " “Na een korte intake wordt er bepaald welke behandeling het beste bij je klachten past. Voor mij was dat de combinatie van acupunctuur en Shiatsu therapie. Niet verkeerd! Dé ideale combinatie om van je klachten af te komen. Sanna houdt niet alleen je klachten in de gaten, ze controleert diverse aandachtspunten. Ze geeft advies en staat open voor vragen. N.K.” "After a short intake will determine which treatment is best for your symptoms. For me was that the combination of acupuncture and Shiatsu therapy. Not wrong! The ideal combination to your complaints. Sanna not only keeps your complaints in the holes, she checks various points of interest. She gives advice and is open to questions. N. K ".

Tips, agenda, links.

Tips, calendar, links. 

Wij houden ons regelmatig bezig met het verdiepen van kennis en ervaring. Het wordt ook verplicht door de beroepsorganisatie, maar vooral ook omdat wijzelf enthousiaste en nieuwsgierige therapeuten zijn. Ben je net zo nieuwsgierig ,volg ons op facebook! Wij houden u graag op de hoogte! Links: acupuncturist-info.nl en nogmaals: acupuncturist-info.nl http://acupunctuur.verzamelgids.nl http://acupunctuur.startkabel.nl/ We are regularly engaged in the deepening of knowledge and experience. It is also required by the professional association, but also because we ourselves are enthusiastic and curious therapists. If you're just as curious, follow us on facebook! We will keep you informed! Links: acupuncturist-info.nl and again: acupuncturist-info.nl

Gezondheidspraktijk

Jing Luo, Venlo.

Sinds 2012 is Gezondheidspraktijk Jing Luo in Venlo bij Bodystyle Health Centre. Sinds december 2017 hebben wij een dependance in Eindhoven. Het administratie adres blijft Venlo. Voor lokatie Eindhoven hebben wij een aparte website. Het is een andere stad, met andere behoeften. Wilt u meer weten over onze lokatie in Venlo? Kijk dan even op www.venlo-therapie.nl Since 2012 is Gezondheidspraktijk Luo Jing in Venlo at Bodystyle Health Centre. Since december 2017 we have an outbuilding in Eindhoven. The administration address stays Venlo. For location Eindhoven we have a seperate website It’s another city, with other needs. Would you like to know more about our location in Venlo? Look at www.venlo-therapie.nl

Recensies 

Reviews

Mijn klachten zijn dusdanig afgenomen dat ik nog een keer een “onderhouds-beurt” heb  afgesproken.  M.J. My complaints are decreased such that I once a "maintenance-turn" have arranged. M. J. Ik ben al een paar jaar een zeer tevreden patiënt van JingLuo. Mijn pijnklachten zijn aanzienlijk verminderd. P.N. I've been a couple of years a very satisfied patient of JingLuo. My pain symptoms are significantly reduced. P. N.

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo